szczegółowy program

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Pracownia Technik Łączonych jest jedną z pięciu specjalistycznych pracowni na studiach dziennych, magisterskich w Katedrze Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Program dydaktyczny obejmuje kurs kształcenia od II do V roku studiów w tym pracę dyplomową, łącznie VIII semestrów.

W I i II semestrze zadane ćwiczenia są obligatoryjne dla wszystkich studentów, obejmują podstawowe zagadnienia kreacyno-warsztatowe, w kolejnych semestrach ćwiczenia ukierunkowane są na rozwijanie samodzielności artystycznej wypowiedzi i studenci przedstawiają własne propozycje rozwiązań techniczno-formalnych zgodne z ich preferencjami i predyspozycjami.

W całym procesie edukacyjnym tematyka i stylistyczny sposób wyrażania treści nie jest krępowany założeniami programowymi. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń w czasie określonym planem studiów.

Realizacja ćwiczenia następuje po zaprezentowaniu przez studenta projektu w dowolnej formie, po omówieniu i wspólnej z prowadzącym akceptacji wybranej propozycji.

Każdy semestr kończy się zaliczeniem i egzaminem.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie prac o charakterze graficznym odpowiadającym wymaganiom stawianym w ćwiczeniach, w ilości adekwatnej do czasu realizacji i wkładu pracy.

Kryteria oceny na egzaminie obejmują: wartość artystyczną i poprawność warsztatową prac, sposób realizacji ćwiczenia lub wybranego problemu, wykorzystanie nabytej wiedzy i stopień zaangażowania studenta.

PLAN ĆWICZEŃ

I semestr

Obejmuje zakres zagadnień warsztatowych ukierunkowanych na rozpoznanie charakteru i specyfiki quasi - graficznych metod druku oraz możliwości praktycznego wykorzystania w poszukiwaniach ideowego i stylistycznego, oryginalnego wyrazu wypowiedzi graficznej.

Proponowane techniki druku:
- monotypia rysunkowa i malarska odbijana ręcznie
- monotypia rysunkowa i malarska odbijana na prasie
- szablon odbijany ręcznie
- szablon odbijany na prasie sitodrukowej
- frottage
- techniki kolagraficzne
- przedruk
- inne sposoby druku

Ćwiczenia
Wykonanie prac w w/w technikach z możliwością dopracowania lub uzupełnienia ostatecznego efektu środkami rysunkowymi i malarskimi.

II semestr

Obejmuje zakres zagadnień warsztatowych związanych z łączeniem szeroko rozumianego klasycznego druku artystycznego (bez litografii) z działaniami z pogranicza technik graficznych i rysunkowych.

Zagadnienia
Wprowadzenie w niezbędną wiedzę o sposobach, technice, technologii i charakterystyce osiąganych efektów w w/w rodzajach druku.
- przedstawienie specyfiki łączenia technik
- wybór właściwej techniki, pozwalającej operować pożądanymi środkami ekspresji
- organizacja i kolejność druku
- konsekwencje artystyczne wynikające z uwarunkowań warsztatowych w hybrydowych metod drukarskich

Ćwiczenia
Wykonanie czarno - białych lub barwnych prac w technikach łączonych, wyrazistych stylistycznie z czytelnym układem kompozycyjnym, adekwatnym do wybranego tematu i zastosowanych środków.

III - VII semestr

Praca w tych semestrach koncentruje się na doprowadzeniu do sprawnej technicznie oraz dojrzałej w formie i treści realizacji artystycznej wypowiedzi. Oczekiwane jest podejmowanie prób sformułowania indywidualnej koncepcji i przedstawiania propozycji w oryginalnych rozwiązaniach formalnych, uwzględniających zarówno konwencjonalne jak i nieznane dotychczas sposoby druku. A odnalezienie właściwej korespondencji pomiędzy środkami wyrazu w technikch łączonych jest obligatoryjnym zadaniem stawianym studentom

Ćwiczenia
Na bazie zdobytych doświadczeń i w ramach podejmowanych eksperymentów warsztatowych i formalnych wykonanie utworów graficznych lub spójnego ideowo i stylistycznie cyklu prac. Realizacjia w dowolnej technice druku, wskazane jest poszukiwanie własnych rozwiązań oraz łączenie różnych metod i sposobów graficznych.

IV semestr - praca dyplomowa

Praca dyplomowa jest nieograniczoną ilością wymiarami i sposobem realizacji autorską wypowiedzią, zaprezentowaną w kolekcji grafik, jednolitych stylistycznie, spójnych ideowo i podejmujących pogłębiony intelektualnie lub emocjonalnie problem artystyczny. Prezentować musi profesjonalny poziom, ujawniać dojrzałość i kompetencje dyplomanta w posługiwaniu się zarówno klasycznymi jak i niekonwencjonalnymi metodami tworzenia obrazu i druku, a także w świadomym korzystaniu z szerokich możliwości łączenia różnych technik graficznych.