zalecana literatura

ZALECANA LITERATURA

 1. K. Kubalska-Sulkiewicz, Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych, Warszawa,
 2. W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Łódź, P.G.S.
 3. s. W. Beckett, Patricia Wright, 1000 arcydzieł, Arkady, 2002
 4. Dorota Folga-Januszewska, Arcydzieła - czy nadal istnieją?, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1988
 5. Współczesna grafika amerykańska z kolekcji Torstena Lilji, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa, 1999
 6. Maciej Bobr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XIII wieku, KAW, 2000
 7. Krystyna Czarnocka, Półtora wieku Grafiki Polskiej, Wiedza Powszechna, 1962
 8. Irena Jakimowicz, Pięć wieków Grafiki Polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, 199723. Mistrzowie Grafiki, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2004
 9. Herzog Anton Urlich, Neue Ansichten vom ich, 2004
 10. Karin Brouer, An American Focus
 11. Grafika współczesna, między unikatem a elektroniczną kopią, Referaty z sesji naukowej w ramach programu MTG 1997, redakcja naukowa Tomasz Gryglewicz
 12. Polski rysunek współczesny, materiały z sesji popularno-naukowej, Muzeum w Lubaczowie, 23. 09. 1998
 13. Jan Pamuła, Rysunek i Sztuka komputerowa, PWN, 2004
 14. Jerzy Bobryk, Spadkobiercy Teuta, Ludzie i media, Wydawnictwa U.W. 2001
 15. Adam Romaniuk, Pismo wyobraźni, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice, 2002
 16. Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, redakcja Krystyna Wilkoszewska, Universitas
 17. A. Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, opracowanie Roman Artymowski, Arkady, Warszawa 1979
 18. Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, WAiF,1984
 19. Jordi Catafal, Clara Oliva, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa 2004
 20. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa-Kraków 1981
 21. Grafika Artystyczna Podręcznik Warsztatowy, Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2007
 22. Praca zbiorowa, Adobe Photoshop CS5/CS5 PL, Oficjalny podręcznik, Helion, 2011
 23. Praca zbiorowa ,Adobe Illustrator CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009
 24. Włodzimierz Pastuszak, Barwa w grafice komputerowej, PWN, 2000