Pracownia Technik Łączonych

Tryb studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie
Wydział: Grafiki i Malarstwa
Prowadzący: prof ASP. Sławomir Ćwiek
Asystent: mgr. Paweł Kwiatkowski
Instruktor: Ewa Mielczarek
Pracownia czynna: środa (9:00-13:00) , czwartek (9:00-17:00)
Nr sali: 144

Charaktersytyka:

Nowoczesna, otwarta na śmiałe propozycje, odważne koncepcje, niekonwencjonalne pomysły, domagająca się oryginalności wypowiedzi, eksperymentów warsztatowych i poszukiwań nieskrępowanych rygorami i konwencjami technik drukarskich, jednocześnie dynamizująca twórczą energię do eksploatowania w działaniach z rozmachem, nieograniczanych skalą środków wyrazu czy formatem - to graficzna przestrzeń naszych czasów. I taka właśnie grafika oczekiwana jest w Pracowni Technik Grafiki Warsztatowej.

Program dydaktyczny Pracowni ma na celu rozwijanie i pielęgnowanie obszaru suwerennej swobody twórczej, niezależnej od nachalnych wpływów stereotypów i schematów ikonograficzno - stylistycznych, a także sztywnej dyscypliny technicznej. Daje możliwość nieograniczonych, ale ideowo uzasadnionych poszukiwań sposobów wypowiedzi graficznej w dowolnej technice druku, w metodzie łączenia technik graficznych